Ordering & Payments

Tài khoản ngân hàng


Quý khách điền Số Điện Thoại hoặc Mã Đơn Hàng vào phần nội dung chuyển khoản

techcombank

Techcombank

Tên tài khoản: PHAN THỊ NHƯ QUỲNH
Số tài khoản: 6999888

vietcombank

Vietcombank

Tên tài khoản: PHAN THỊ NHƯ QUỲNH

Số tài khoản: 0931004206053